Koronavirus a pojištění

30.10.2020

Nový koronavirus zamíchal se životy každého z nás. Svět se jako mávnutím proutku změnil. Mnoho z nás zasáhl přímo po zdravotní stránce, někoho v podnikání. Jaký vliv má tento virus ve světě pojištění se podíváme v dnešním článku.


Uzavřené školy a ošetřovné

Na ošetřování dětí kvůli uzavření škol se životní pojištění vztahuje, jen pokud je máte sjednáno ve smlouvě. Ale jelikož nejde o typický případ ošetřovného na dítě, jak je dohodnuto v pojistné smlouvě, můžete se setkat s obtížemi. Pojišťovny budou nejspíš požadovat vyplněný formulář ČSSZ o ošetřování dítěte, potvrzený lékařem. Posouzení, jestli bude plnění vyplaceno, bude vždy na vstřícném rozhodnutí dané pojišťovny.

Náhrada ušlé mzdy po nákaze koronavirem

Záchranou je pojištění pracovní neschopnosti nebo hospitalizace z důvodu nemoci, která se sjednávají právě pro situace, kdy kvůli nemoci přijdete o příjem.

U pojištění pracovní neschopnosti se nicméně pojistné plnění vyplácí po uplynutí sjednané doby, nejčastěji od 29. dne trvání neschopnosti. Pokud jde o výši náhrady, tu najdete ve své pojistné smlouvě. Částka vyplacená pojišťovnou však nesmí spolu s náhradami od státu vaši mzdu převýšit. Proto se při výplatě ( nebo sjednání ) pojistného plnění zkoumá výše vašeho příjmu.

V případě pojištění hospitalizace se peníze vyplácejí od prvního či pátého dne pobytu v nemocnici, záleží na ujednání ve smlouvě. Já osobně doporučuji 1.000,-Kč od 5. dne. Nadstandardní pokoj je skvělý a může stát 1.000,-Kč/půlnoc, rodinu navíc zatíží zvýšené náklady při dojíždění za pacientem.

Pojištění a uzavření provozoven

Je potřeba být pojištěný na přerušení provozu pro podnikatele, které se sjednává v rámci pojištění jejich majetku.

Záleží na příčinách, a také na výlukách, které jsou ve smlouvě zahrnuty. V podmínkách může být např. výluka na úředně nařízené přerušení provozu. Pojišťovny obvykle nabízejí krytí jen při přerušení v důsledku požáru, řádění živlů, krádeže nebo třeba rázové vlny nadzvukových letadel. Ne však při pandemii. Pro konkrétní riziko je vždy zásadní pojistná smlouva a pojistné podmínky, zde se dočtete, zda bude či nebude plněno.

Karanténa a nárok na plnění z životního pojištění

Karanténa by musela být z pohledu pojistné smlouvy považována za skutečné onemocnění. Pak by se na ni mohlo vztahovat pojištění pracovní neschopnosti nebo hospitalizace.

Vždy bude záležet na konkrétním nastavení vaší smlouvy. Karanténa trvá obvykle 14 dní, pojištění pracovní neschopnosti se však, jak bylo uvedeno výše, vyplácí až po uplynutí sjednané doby, nejčastěji od 29. dne neschopnosti. Je možné také sjednání na kratší karenční dobu.

Životní pojištění a smrt v důsledku koronaviru

Má-li klient pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin, měl by být pojištěn i pro případ koronaviru. Opět ale záleží na výlukách, jako je např. obecná výluka na epidemie a pandemie. Po úmrtí z těchto příčin pravděpodobně pojišťovna zváží, zda výluku uplatní, nebo bude postupovat vůči pozůstalým vstřícně. V případě epidemie extrémního rozsahu může pojišťovna omezit výši pojistného plnění např. na max. 2 miliony korun za jednotlivou událost, pokud by její celkové výdaje na krytí následků epidemie přesáhly třeba půl miliardy korun.

SEO webu sledují SEO nástroje.cz