#KryjemeZádaFirmám - obchody a MojeFirma

27.11.2023

Ať už prodáváte potraviny, oblečení či IT techniku, jako majitel obchodu oceníte komlexní ochranu svého podnikání. Jaká rizika hrozí a jak správně nastavit pojistnou smlouvu se dozvíte v dnešním článku.


Jako majitel obchodu s potravinami potřebuji ochránit své zboží i odpovědnost v pronajaté nemovitosti.

Jaká rizika hrozí majitelům obchodů

Oheň a voda. Zatímco oheň způsobuje škody nejničivější, voda a to zejména voda z vodovodních zařízení je nejčastější a tvoří zhruba pětinu všech škod. Kvůli prasklé hadičce vodovodní baterie může protéct víc než tisíc litrů vody za hodinu. Instalatérské hadičky přivádějící vodu do umyvadel a dřezů, praček, myček a do toalet, jsou vůbec největším zdrojem pohrom. Voda může poškodit uskladněné zboží, stavební součásti či elektroniku. Dále je potřeba zaplatit zvýšenou spotřebu vody.

Přírodní události mohou způsobit škody na budově i na movitých věcí uvnitř. poškodit se tak mohou zásoby i výrobní a provozní zařízení.

Zloději a vandalové dokážou způsobit značné problémy. Škody vznikají nejen na ukradeném a poškozeném zboží. Zloděj při vloupání poškodil vstupní dveře, poškodil kamerové systémy, ukradl hotovost v pokladně. Sprejer se přes noc vyřádil na vaší výloze. Mimochodem, my v Allianz umíme pojistit všechna skla včetně sanity, vnitřních výplní apod. ?yslíme i na škody na zboží, které vám zloděj ukradl z auta.

K tomu všemu máte jako podnikatel ušlý zisk. Musel jste totiž zavřít obchod, aby mohla policie vše vyšetřit. Do odvolání máte zavřeno, potřebujete vše opravit.

Leasing, nájemné, zálohy, mzdy a další náklady ale pravidelně musíte platit dál. Úřady a  banka vaše problémy chápou, ale to je tak vše.

Firemní elektroniku může poškodit přepětí/podpětí v elektrické síti i nešikovný zaměstnanec. Výrobní stroje, počítače, kamerové systémy, mobilní telefony, pokladny i špičkové kávovary umíme pojistit "allriskově".

Škody na zdraví či majetku způsobené vámi či vašimi zaměstnanci bude potřeba uhradit poškozeným i zdravotní pojišťovně. K tomu slouží pojištění odpovědnosti. Kryjeme škody na zdraví i majetku a to ve velmi vysokých limitech.

Podnikám v pronajaté nemovitosti

Prodáváte-li své zboží či služby v pronajaté nemovitosti, potřebujete ochránit zejména své zboží, provozní a výrobní zařízení - tedy věci movité a odpovědnost z provozu své činnosti. Škody můžete vy či vaši zaměstnanci způsobit zákazníkům i majiteli budovy, ve které podnikáte.

Abychom mohli správně nastavit pojistnou smlouvu, potřebujeme jen pár údajů. Váš loňský obrat určuje vaší rizikovost. Dále potřebujeme hodnotu věcí movitých včetně zásob, v součtu a v nových cenách. Pozor, nepleťte si s účetní hodnotou, amortizací a odpisy. Jednoduše si představte, kolik by stálo vybavit dnes prodejnu nábytkem, regály, kamerami apod. a přičtěte hodnotu zboží (maximální hodnotu, pokud během roku hodnota naskladněného zboží kolísá).

Potřebujete pojistit věci movité + odpovědnost.

Nezapomeňte na pravidelné revize objektu
Nezapomeňte na pravidelné revize objektu

Podnikám ve vlastní nemovitosti

Nikomu neplatíte nájem, to je skvělé, jdete stejnou cestou jako McDonald. Věděli jste, že hlavní zdroj příjmu firmy McDonald nejsou hamburgery, ale pozemky pod fastfodem? OK, o tom až jindy.

Potřebujete pojistit svou nemovitost, movité věci (zásoby, výrobní a provozní zásoby, elektroniku, věci zapůjčené) a odpovědnost z vlastnictví nemovitosti i z provozu firmy. Vše samozřejmě v jediné smlouvě.

Častá je tato situace. Budovu vlastní "rodné číslo" a podniká v ní "IČO". Většinou jde o stejnou osobu. Například manželé vlastní penzion, ale podniká v něm jejich IČO. Protože je pojištění pro drobné a střední podnikatele MojeFirma vychytané do nejmenších detailů, myslí samozřejmě i na tento případ. Nepotřebujete 2 smlouvy, to je již minulost, vše zvládneme v jedné smlouvě.. V případě škody na budově půjde pojistné plnění manželům, v případě škody na majetku firmy pak firmě. Jednoduché, jasné, srozumitelné. Jako celá MojeFirma.

Pronajímám vlastní nemovitost, ale nepodnikám v ní

Jako majitel tak potřebujete ochránit svůj nemovitý majetek, případně věci movité, pokud se v místě pojištění nacházejí a dále odpovědnost z vlastnictví nemovitosti. Například již zmíněná "hadička od WC" nebo třeba radiátor patří vám jako majiteli nemovitosti, tím pádem za tyto škody odpovídáte a váš nájemník bude chtít zaplatit škodu na poškozeném zboží po vás. Pokud vznikne například zkrat v elektrické zásuvce a zapálí budovu, budeme platit vám škodu na budově z pojištění budovy a dále škody na zdraví a věcech nájemníka či dalších osob z pojištění odpovědnosti z vlastnictví.

Potřebujete pojistit budovu + (věci movité) + odpovědnost.

Podnikám na více místech

Rozjeli jste své podnikání na více místech? Jen tak dál, držíme vám palce. Abychom vám odlehčili administrativní zátěž a vy se mohli naplno věnovat svému podnikání, máme pro vás skvělou zprávu.

Dokážeme pojistit až 5 míst pojištění v jedné smlouvě. Jedna smlouva, jedna platba, jedna Allianz.

    Rádi vás uvidíme osobně, ale chápeme, že nemáte čas. Pojištění podnikatelů umíme i zcela on-line. 👇

    #KryjemeVámZáda, #allianzkarlovyvary, #kryjemezadafirmam, #pojistenidrobnychpodnikatelu, #allianz, #pojisteniobchodu

    SEO webu sledují SEO nástroje.cz