Mapa dopravních nehod

25.09.2020

Automapa Allianz zobrazuje místa, kde se nejčastěji stávají nehody se zdravotními následky. Vychází z podrobné celorepublikové studie s komplexní metodikou, která je postavena na oficiálních statistikách nehodovosti. Základní podmínkou pro zařazení konkrétního místa do Automapy Allianz jsou alespoň dvě na sobě navzájem zcela nezávislé dopravní nehody s osobními následky v daném časovém období, mezi nimiž nebyla vzdálenost větší než 200 metrů. Roli hraje počet a závažnost zdravotních následků, stejně tak i počet ostatních nehod v lokalitě.

Automapa Allianz ale nezůstává pouze u statistik. Tato iniciativa vybrané nehodové úseky také opravuje, a přispívá tak ke snížení nehodovosti v daných lokalitách. 

Podívejte se na nejrizikovější úseky: automapa zde

SEO webu sledují SEO nástroje.cz