Penzijní spoření a kompenzace seniorům

28.04.2024

Allianz penzijní společnost bude seniorům od července 2024 kompenzovat chybějící státní příspěvek. Koho se to týká, jak na kompenzační bonus dosáhnout, jaká je jeho výše a jak získat z penzijka maximum, i když jste již v důchodu?


Od července 2024 se zásadně mění podmínky u penzijního spoření. Lidé, kteří mají nárok na starobní důchod, tedy důchodci, již nebudou mít nárok na státní příspěvky u penzijního spoření. I přesto může být penzijní spoření zajímavým investičním nástrojem.

Kdo má nárok na kompenzační bonus?

Nabídka se týká pouze klientů Transformovaného fondu, tedy penzijního připojištění (nikoliv Doplňkového penzijního spoření) s přiznaným starobním důchodem a hodnotou aktiv pod správou minimálně ve výši 300 tis. Kč při vstupu do bonusového programu.

Klient zároveň nesmí mít tzv. garantovaný 3% fond.

Kolik je kompenzační bonus?

Velikost kompenzačního bonusu se odvíjí od velikosti vašich naspořených prostředků. Čím více máte naspořeno, tím více vám dáme. Zajímavé je, že klient bude mít nárok na bonusový příspěvek od Allianz i v případě, že nadále nebude platit účastnické příspěvky.

Jak dosáhnout na kompenzační bonus?

Klienty budeme kompenzovat individuálně na základě jejich žádostí.

Nárok na bonusové příspěvky vznikne na základě podepsání dodatku ke smlouvě a nebo podepsáním upraveného zpětvzetí výpovědi, pokud již klient podal výpověď.

Jak z penzijního spoření získat 10.000,- ročně, i když jste v důchodu?

Pan Tomáš, dlouholetý klient Allianz, má v penzijním spoření více než 500.000,-Kč. Je mu 65 let, k důchodu si přivydělává brigádami a navíc pronajímá svůj investiční byt, který mu přináší pasivní příjem. Od července 2024 již nebude mít nárok na státní příspěvky a přemýšlí, že své penzijní spoření zruší. Pro Tomáše ale existuje ještě jiné řešení.

Tomáš si zažádá o kompenzační bonus, Allianz mu tak vyplatí 2.760,-Kč ročně.

Tomáš si spoří 4.000,-Kč měsíčně, využívá tak daňové výhody na maximum, protože si může celých 48.000,-Kč ročně odečíst ze základu daně. Neplatí tak žádné daně z příjmu ze svého zaměstnání ani z pronájmu nemovitosti. Finanční úřad mu vrátí 7.200,-Kč ročně.

Tomáš má na svém penzijním spoření i zhodnocení. Není to však, vzhledem k ze zákona povinně konzervativnímu produktu taková bomba jako u crypto, ale je potřeba též zmínit.

Jak dlouho garantujeme bonusový příspěvek?

Bonusový příspěvek bude garantován do konce roku 2025 (s automatickou prolongací v případě, že nedojde k další změně legislativy, která by upravovala výši poplatků na Transformovaném Fondu).

Máte otázky k penzijní reformě? Potřebujete informace ze smlouvy? Neváhejte a zavolejte nám👇

#allianz #penzijnireforma2024 #allianzkarlovyvary

SEO webu sledují SEO nástroje.cz