Pojištění drobných podnikatelů MojeFirma

11.08.2021

Kadeřnictví, autoopravny, obchody, kosmetika, masáže - všichni tito podnikatelé mají nově možnost využít špičkové ochrany svých podnikatelských snů. 


Chraňte svoje podnikání i majetek. Pojištění Moje Firma nabízí ochranu movitého i nemovitého majetku, odpovědnosti a rizik spojených s Vaším podnikáním.

  • Výhody pojištění Moje Firma

  • Komplexní krytí rizik - pojištění Vašeho movitého majetku, budov, přerušení provozu a odpovědnosti za škodu sjednáte v rámci jedné smlouvy.
  • Jednoduchost - nemusíte složitě řešit jednotlivá rizika, stačí si vybrat ze 4 balíčků, podle toho jaký rozsah krytí potřebujete.
  • Pojištění odpovědnosti - je součástí všech balíčků a ochrání Vás v případě, že někomu jinému způsobíte újmu provozní činností nebo vadou výrobku (v gastronomii kryjeme i salmonelová onemocnění). Kryjeme i škody způsobené na životním prostředí.
  • Asistenční služby - zajistíme a uhradíme pomoc při nečekaných haváriích, například když praskne potrubí, nefunguje topení nebo je nutná deratizace či desinsekce.
  • Ve světě moderních technologií zaplatíme i obnovu dat, pojistíme nejnovější iPhone i EET pokladnu.

Je to rychlé a jednoduché. V Allianz Karlovy Vary vám poradíme, osobně či on-line.

Jsme plně digitální. 

SEO webu sledují SEO nástroje.cz