Povinné ručení na koloběžku: Jaká je jeho důležitost a jak se k němu postavit?

08.09.2023


V posledních letech jsme byli svědky velkého nárůstu popularity elektrických koloběžek jako dopravního prostředku ve městech po celém světě. Tyto moderní koloběžky nabízejí rychlý a ekologický způsob pohybu po městském prostoru, což přispívá k odlehčení dopravního provozu a zlepšení životního prostředí. S nárůstem počtu uživatelů koloběžek se však stávají i vážnější dopravní nehody častějšími. V tomto článku se zaměříme na otázku "povinného ručení" na koloběžku, jeho důležitost a to, jak se k němu postavit.


I. Co je povinné ručení na koloběžku?

"Povinné ručení na koloběžku" je forma pojištění, kterou majitelé elektrických koloběžek v současnosti nemusí ze zákona mít, aby mohli legálně provozovat své vozidlo na veřejných komunikacích. Podobně jako povinné ručení pro automobily, slouží i toto pojištění k ochraně jak majitele koloběžky, tak i třetích stran, kteří by mohli být poškozeni při nehodě s koloběžkou. Od příštího roku bude povinné ručení na elektrokoloběžky povinné.

II. Důležitost povinného ručení na koloběžku:

Ochrana majitele koloběžky: Povinné ručení na koloběžku poskytuje majiteli finanční ochranu v případě, že způsobí nehodu, která poškodí jiné osoby nebo majetek. Bez této ochrany by majitel mohl nést veškeré náklady spojené s náhradou škody.

Ochrana třetích stran: Povinné ručení také chrání třetí strany, jako jsou chodci, cyklisté a řidiči automobilů, kteří by mohli být zraněni nebo jejich majetek byl poškozen v důsledku nehody způsobené koloběžkou. Tímto způsobem je zajištěna spravedlivá náhrada škody.

Dodržení právních požadavků: V mnoha zemích je povinnost mít povinné ručení pro elektrické koloběžky zákonem stanovena. Nedodržení této povinnosti může mít za následek pokuty a sankce.

III. Jak se k povinnému ručení na koloběžku postavit:

Povinné ručení na koloběžku - pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, je důležitou součástí bezpečného provozování elektrických koloběžek ve veřejném prostoru. Chrání majitele koloběžky i ostatní účastníky silničního provozu před finančními následky nehod. Je důležité, abyste se k povinnému ručení postavili zodpovědně a dodržovali všechny právní povinnosti spojené s jeho držením. To přispěje k bezpečnějšímu prostředí pro všechny uživatele koloběžek a sníží riziko nepříjemných situací v případě nehody.


My v Allianz pojišťovně v současnosti řešíme pojištěním privátního majetku. V rámci majetkovéjho pojištění, kdy klientům pojišťujeme jejich dům či byt,  je i pojištění odpovědnosti na 5, reps. 20 milionů korun. Platí v celé Evropě a nejenom na škody způsobené na elektrokoloběžce, ale i kole, lyžích apod.Pojištění odpovědnosti můžete sjednat jednoduše on-line zde👇

SEO webu sledují SEO nástroje.cz