Zaměstnání v důchodu a daně 2020

06.10.2020

Přivyděláváte si k důchodu zaměstnaneckým poměrem, dohodou nebo samostatně výdělečnou činností? Pak se na vás možná vztahuje povinnost podávat daňové přiznání i odvody sociálního a zdravotního pojištění. V tomto článku se přehledně podíváme, jak tomu je v roce 2020.


Když pracujete u jednoho zaměstnavatele

Daňové přiznání podávat nemusíte, bude za vás provedeno roční zúčtování daně ve mzdové účtárně. Přičemž můžete uplatnit všechny daňové slevy i odpočty a získat daňovou vratku. Je ale spousta dalších případů, kdy musíte jako starobní důchodce odevzdat daňové přiznání. A to ani nemusíte pracovat. 

Když pracujete u více zaměstnavatelů

Povinnost podat daňové přiznání vzniká až v případě, kdy máte současně minimálně dva a více zaměstnavatelů. Z každého zaměstnání v takovém případě budete k vyplnění daňového přiznání potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech. Daňové přiznání pak musíte vyplnit a odevzdat do 1. července 2021. 

Důležitá čísla u pracujících penzistů

24.840,- Kč

U důchodců a seniorů platí samozřejmě všechny daňové slevy a odpočty, které lze uplatnit. Základní daňová sleva na poplatníka je ve výši 24 840 korun ročně a uplatňuje se vždy v plné výši, i když výdělečná činnost trvá pouze po část roku. Z důvodu uplatnění základní daňové slevy na poplatníka nepodléhají dani z příjmu za rok 2020 zdanitelné příjmy do částky 165 600 Kč. Nárok na základní daňovou slevu na poplatníka mají i penzisté pouze s pasivními příjmy, např. z pronájmu.

Pokud například osoba pracovala u jednoho zaměstnavatele, ale odešla do starobního důchodu v průběhu roku, tak sleva na poplatníka nebyla uplatněna v plné roční výši při každoměsíční výplatě čisté mzdy. V takovém případě sice starobní důchodce nemá povinnost podat daňové přiznání, ale rozhodně se mu to vyplatí, protože díky uplatnění slevy na poplatníka bude mít nárok na daňovou vratku.

2.999,- Kč

Z přivýdělku na dohodu o pracovní činnosti se neplatí sociální a zdravotní pojištění, pokud měsíční odměna činí 2.999,- Kč a méně. Na základě dohody o pracovní činnosti je možné pracovat současně pro více zaměstnavatelů. 

10.000,- Kč

Při práci na dohodu o provedení práce se neplatí z hrubé odměny sociální a zdravotní pojištění, jestliže činí odměna 10.000,-Kč a méně. Na základě dohody o provedení práce je možné pracovat pro jednoho zaměstnavatele maximálně 300 hodin za rok. I na základě dohody o provedení práce je tak možné pracovat pro více zaměstnavatelů současně. 

11 %

Důchodci pracující na standardní pracovní smlouvu odvádí na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy a dalších 6,5 % je jim zaměstnavatelem sraženo na sociálním pojištění. Při výpočtu zdravotního pojištění však nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu např. u zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou nižší než 14 600 Kč, kteří nejsou současně státními pojištěnci.

0,4 %

Jako pracující starobní důchodce máte po odpracování alespoň 360 kalendářních dní nárok na přepočítání důchodu, na základě vlastní podané žádosti se zvyšuje o 0,4 % výpočtového základu. Rozhodující je získání doby pojištění prací nebo podnikáním v rozsahu 360 kalendářních dní, nárok na přepočítání vzniká tedy i při práci např. za minimální mzdu. 

83.603,- Kč

Výkon OSVČ v důchodu je pro účely placení sociálního pojištění považován za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Sociální pojištění se z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí, když je příjem ponížený o výdaje (tj. hrubý zisk) do limitu. Pro celý kalendářní rok 2020 je limitem pro neplacení sociálního pojištění z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti částka 83 603 Kč. 

Důchodce OSVČ 

Jste důchodce a zároveň OSVČ a váš roční příjem činní víc než 15 000 Kč? Pak je pro vás daňové přiznání povinné. Odevzdat jej bude muset nejpozději do 1. července 2021. Kromě toho jste navíc ještě povinni dodat přehledy o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení.

Jste v důchodu a máte příjmy z pronájmu?

Pokud pronajímáte byt, dům či třeba pozemek, máte opět povinnost podat daňové přiznání. Velikou výhodou příjmů z pronájmu je to, že nepodléhají odvodům ze sociálního a zdravotního pojištění. Platíte jen daň z příjmu, ale můžete uplatnit náklady buďto reálně nebo paušálně 30% dle toho, co je pro vás výhodnější.

Příjmy z investic nebo kapitálového majetku

Pokud jste získali příjem z některé z výše uvedených věcí, bude třeba ji řádně zanést do daňového přiznání bez ohledu na to, zdali jste penzista nebo osoba, která ještě stále nemá nárok na starobní důchod:

  • příjmy z prodeje cenných papírů, které jsme předtím nedrželi 3 roky,
  • příjmy z prodeje dluhopisů a akcí,
  • příjmy z prodeje podílových listů,
  • příjmy z prodeje obchodního podílu,
  • příjmy z pronájmu obchodního majetku

Investice, které jste drželi déle než 3 roky, tedy mezi nákupem a prodejem cenných papírů uběhly minimálně tři roky, jsou od daně z příjmu osvobozeny.  

Máte nadprůměrně vysoký důchod?

Ke zdaňování důchodu podle zákona o daních z příjmu dochází, když roční úhrn důchodu přesáhne 36násobek minimální mzdy, která v roce 2020 činí 14.600 Kč. Za rok 2020 je tedy hraniční částkou 525.600,-Kč, resp. 43.800,-Kč měsíčně.  

SEO webu sledují SEO nástroje.cz