Životní pojištění od Allianz kryje i koronavirus

04.11.2020

Životní pojištění si lidé sjednávají proto, aby jim nahradilo výpadek příjmů při dlouhodobém léčení a aby jim pomohlo snížit finanční propad kvůli invaliditě, protože už nebudou moci dělat práci, kterou dříve dělali. V návaznosti na světovou pandemii koronaviru se klienti, kteří mají u Allianz sjednané právě životní pojištění, ptají, či platí pojistka i na ni.  


POJIŠTĚNÍ SMRTI
Pojistnou událostí je smrt z jakékoli příčiny, tedy i smrt v souvislosti s virovou nákazou.

POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI
Pojistnou událostí je pracovní neschopnost z důvodu nemoci, úrazu, lékařem doporučeného preventivního operačního zákroku či dárcovství orgánu nebo tkáně. Pojistnou událostí tedy není, pokud je klient v karanténě, ale nebyla mu diagnostikována žádná nemoc. Samotná karanténa není pojistnou událostí. Pokud jste pozitivní na Covid 19 a lékař Vám vystaví neschopenku, plníme z pojištění PN.

INVALIDITA

Pokud se stanete díky koronaviru invalidní, plníme z pojištění invalidity.

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD POBYTU V NEMOCNICI
Pojistnou událostí je hospitalizace z důvodu nemoci, úrazu, porodu, lékařem doporučeného preventivního operačního zákroku, dárcovství orgánu nebo tkáně, nebo doprovodu dítěte. Allianz plní i pobyt v nemocnici z důvodu virového onemocnění.

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ZÁVAŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ
Koronavirus ani jiné virové onemocnění není jedním z 36 vyjmenovaných onemocnění, kterých se pojistka týká.

ÚRAZOVÉ PŘIPOJIŠTĚNÍ
Koronavirus je nemoc, nikoli úraz, a proto jej toto připojištění nekryje.

Sjednejte si pojištění proti koronaviru jednoduše a online zde.

SEO webu sledují SEO nástroje.cz